รอๆๆๆ...

ติดตามข่าวสาร ย้ายข้อมูลพนักงาน หรือติดต่อปัญหาโปรแกรม jobM & installation @LINE
043245265 (ดอม)
10 อันดับ ผู้ปิดงานเยอะที่สุดในเดือนนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด จำนวนงาน
1 กิตินนท์ บูรณะกิติ ร้อยเอ็ด 83
2 มนัส สุลักษณ์ อำนาจเจริญ 67
3 ภิรมณ์พร ประจักษ์วงศ์ ขอนแก่น 66
4 เดือนดารา สารสวัสดิ์ สกลนคร 61
5 ประภาส กาดกรอง สกลนคร 54
6 พงษ์พันธ์ มีปัทมา อุดรธานี 48
7 อนุชา กะกุลพิมพ์ บึงกาฬ 47
8 สุรชาติ ไชยจันทร์ ยโสธร 46
9 บุษบา บุญรอง ขอนแก่น 42
10 สมศักดิ์ เอื้อสลุง มหาสารคาม 41