รอๆๆๆ...

จังหวัดใช้งาน 100% มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, หนองคาย, มุกดาหาร@LINEติดตามข่าวสารหรือติดต่อปัญหา 0846853182,043245265

10 อันดับ ผู้ปิดงานเยอะที่สุดในเดือนนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ศูนย์บริการ จำนวนงาน
1 นายอดิศร จันทร์ชนะ อุบลราชธานี เดชอุดม 110
2 เดือนดารา สารสวัสดิ์ สกลนคร สว่างแดนดิน 93
3 พงษ์พันธ์ มีปัทมา อุดรธานี บ้านผือ 78
4 อภิสิทธิ์ ศรีภักดี มหาสารคาม โกสุมพิสัย 77
5 เจนณรงค์ บุญเรือง สกลนคร วานรนิวาส 70
6 กิตติพจน์ สืบสี อุบลราชธานี เดชอุดม 59
7 สุนทร สัพโส สกลนคร พังโคน 51
8 นายเชษฐา อาสนานิ หนองคาย หนองคาย 48
9 สุจินดา ธรรมกิจ อุดรธานี อุดรธานี 46
10 ศิริชัย พวาศิริ สกลนคร สกลนคร 43